بازدید مدیر منابع انسانی پخش و اعضاء مهندسی ساختار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از منطقه کرمان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدیر منابع انسانی پخش و اعضاء مهندسی ساختار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از انبار نفت شهید احمدی روشن کرمان و انبار نفت رفسنجان بازدید کردند.

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآرده های نفتی منطقه کرمان، سید حسین دانش، مدیر منابع انسانی پخش به همراه اعضاء مهندسی ساختار پالایش و پخش، با حضور در انبارهای نفت کرمان و رفسنجان ضمن بازدید از روند عملیات، از نزدیک با مسائل و مشکلات کارکنان آشنا و دغدغه ها و صحبت های آنان را شنیدند.

 

 

همچنین در جلسه جمع بندی، فضل اله اکبری، مدیر منطقه کرمان، با ذکر اینکه استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور دارای چهار انبار نفت و پنج واحد سوختگیری میباشد، گزارشی از فعالیت ها، عملیات سوخت رسانی، ظرفیت کل مخازن، چالش ها و مشکلات منطقه و انبارها را بیان نمودند.