معرفی طرح برندینگ

معرفی طرح برندسازی

رویکرد جدید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رابطه با توسعه جایگاه های عرضه سوخت فرآورده های نفتی مایع

 

هدف و چشم انداز اصلی طرح برندسازی جایگاه های سوخت، ارتقای رفاه مشتریان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان با مدیریت موثر بخش خصوصی در فرآیند خرید، دریافت، حمل، توزیع و نظارت بر عرضه سوخت و کاهش نقش دولت در تصدیگری توزیع فرآورده های نفتی به منظور ارائه خدمات برتر به مشتریان است. شناسایی خدمات مورد نیاز مشتریان و ارائه راه حلی عملی برای پاسخگویی به این نیازها، یکی از مهمترین عواملی است که تحقق اهداف ذکر شده در طرح برندسازی را ممکن می نماید.

در بررسی های میدانی به عمل آمده مهمترین خدمات قابل عرضة تاثیرگذار بر رضایت مشتری عبارتند از تنوع و کیفیت فرآورده، خدمات عرضه، بهداشت محیط و ایمنی (HSE)، خدمات جایگاه  و هر یک از این عوامل دارای زیر شاخص هایی نیز می باشند. در واقع موارد مطروحه نیازهایی هستند که مشتریان حاضرند در برابر ارزش و منفعتی که کسب می کنند هزینه بپردازند و پاسخگویی به نیازهای فوق منجر به خلق مزیت رقابتی برای شرکت برند و ترجیح آن بر رقبا توسط مشتری خواهد گردید. معیار مقایسه بین شرکتهای برند تفاوت آنان در تامین نیازهای مشتریان و تحقق ماموریت مورد انتظار از آنان می باشد.

بر این مبنا با توجه به استراتژی هایی که شرکت برند در جهت تحقق این ماموریت و پاسخگویی به نیازهای مشتریان اتخاذ می کند، می توان شرکتهای برند را رتبه بندی نمود و هر چه شرکت برند به طیف وسیع تری از نیازهای با اولویت بیشتر مشتریان پاسخ دهد، از رتبه بالاتری برخوردار خواهد بود.

 

تعریف شرکت صاحب صلاحیت یا برند:

شرکت برند شرکتی است که با تحت پوشش قرار دادن و یا احداث مجموعه ای از جایگاه های عرضه سوخت نسبت به خرید و حمل سوخت از محل انبارهای اصلی شرکت ملی پخش و توزیع به موقع آن به جایگاه های تحت پوشش اقدام نموده و مسئولیت کمیت و کیفیت فرآورده های نفتی عرضه شده در جایگاه های تحت پوشش خود را به عهده داشته و ماموریت آن عرضه پایدار و پیوسته بنزین با کیفیت بالا و قیمت منطقی برای مصرف کنندگان نهایی، ارائه خدمات مورد نیاز وسائط نقلیه و ایجاد محیط کاری حرفه ای و امن برای کارکنان سازمان خود و جایگاه های تحت پوشش است.

شرکت برند موظف است که با بهره مندی از استراتژی های رشد و بهره وری به شرح ذیل نسبت به ارتقاء سطح خدمات در جایگاه های عرضه سوخت اقدام نمایند:

·        توسعه کمی و کیفی جایگاه های عرضه بنزین و اهتمام بر ایجاد جایگاه تک سکو در کلان شهرها

·        کاهش زمان توقف در جایگاه

·        ارائه سایر خدمات و محصولات قابل عرضه برای ذینفعان

·        بهینه سازی فرآیند توزیع موثر و پیوسته سوخت

·        نوآوری در فرآیند عملیات توزیع و فروش سوخت

·        روابط مناسب با تامین کننده

·        کاهش بهای تمام شده خدمات در جهت رفاه بیشتر مشتریان

 

شرح اهم وظایف شرکت برند:

1.خرید فرآورده

2.دریافت فرآورده

3.حمل فرآورده

4.عرضه فرآورده به جایگاهها

5.کنترل و نظارت بر عرضه فرآورده

1.5.نظارت کیفی، نظارت کمی

2.5.رعایت قوانین و مقررات

6.طبقه بندی و پرداخت حق الزحمه جایگاه های تحت پوشش

 

نتایج مورد انتظار از اجرای طرح برندسازی:

۱. برونسپاری فعالیت های شرکت، کوچک سازی سازمان و در نهایت کاهش نقش دولت در تصدیگری توزیع فرآورده های نفتی

۲. توانمندسازی و حمایت از توسعه بخش خصوصی

۳. ارتقا سطح خدمات قابل ارائه در جایگاه ها و افزایش رضایتمندی مشتریان

۴. توسعه جایگاه های عرضه سوخت در کلانشهر ها